Aktualności

Wizytę w Polsce można ocenić pozytywnie. Po pierwsze dlatego, że każde spotkanie jest czymś pozytywnym, chyba że kończy się jakimś wielkim skandalem. Spotkanie polsko-słowackie przebiegło w miłej atmosferze. Wydaje mi się dość jednoznacznie, że jeśli chodzi o ten podstawowy wymiar wizyty, było to całkiem dobre spotkanie. Po drugie faktem jest, że wizyta w Polsce nastąpiła krótko po zaprzysiężeniu prezydent Čaputovej. Wizyty na Węgrzech i w Polsce pokazała wszakże, że ważnym dla niej obszarem aktywności będzie, poza wymiarem europejskim, także obszar najbliższy – regionalny, zatem region wyszehradzki. Z dotychczasowych jej wypowiedzi należy również podkreślić zainteresowanie Inicjatywą Trójmorza. Wskazała, że z dużym zaciekawieniem podchodzi do tego formatu współpracy. 

Każdy z prezydentów Republiki Litewskiej w innym stylu pełnił swoją funkcję: Vytautas Landsbergis, Algirdas Brazauskas, Valdas Adamkus, Dalia Grybauskaitė – każdy z nich miał swą niepowtarzalną wyrazistość. Wyjątkiem był może Rolandas Paksas, którego wyrazistość przejawiła się tylko podczas procedury jego odwołania. Litwa nie miała jeszcze prezydenta bez wyrazu, ale to się może zmienić.  

Letnia Szkoła Dyplomacji to cykl seminariów, warsztatów, spotkań i wykładów skupionych wokół historii polskiej dyplomacji, praktycznych aspektów pracy w dyplomacji oraz bieżącej sytuacji politycznej, organizowany przez Ośrodek Myśli Politycznej w ramach projektu Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Krakowie 2019-2021.

Indyjska Partia Ludowa (BJP) poszła daleko do przodu w porównaniu z jej rywalami. Przed wyborami wydawało się, że Indyjska Partia Ludowa będzie potrzebować zewnętrznych sojuszników, tymczasem okazało się, że nie dość, że zdobyli większość, to jeszcze mają więcej mandatów niż 5 lat temu. Wtedy mieli 282 mandaty, czyli 10 więcej niż potrzeba do samodzielnej większości, a teraz zdobyli 303.