EU-Australia Leadership Forum organizuje w dniach 18-22 listopada 2018 roku w Brukseli Emerging Leaders Forum.

EU-Australia Leadership Forum jest projektem finansowanym przez UE i przewidzianym na lata 2016-2019. Głównym celem Forum jest poszerzanie relacji między UE i Australią.

Do udziału w Emerging Leaders Forum organizatorzy zapraszają obywateli lub stałych mieszkańców Australii i państw członkowskich UE z udokumentowanymi dokonaniami w zakresie  przywództwa w administracji, biznesie, społeczeństwie obywatelskim, nauce czy mediach. 

Wymagania: aplikujący muszą mieć najwyżej 35 lat w momencie zamknięcia zgłoszeń (31 maja 2018), co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego, wykształcenie wyższe oraz dysponować wiedzą w tematach, które znajdą się w agendzie tegorocznego spotkania: 

 • Przepływ osób: perspektywy UE i Australii
 • Ochrona środowiska, zmiany klimatyczne i transformacja energetyczna
 • Czwarta rewolucja przemysłowa
 • Przywództwo kobiet w UE i Australii
 • Wyzwania regionalne (Europa i Indo-Pacyfik) 
 • Cyfryzacja, ze szczególnym naciskiem na ochronę danych
 • Współpraca w przestrzeni kosmicznej
 • Społeczeństwo obywatelskie w relacjach UE-Australia

Do udziału w Forum zostanie zakwalifikowanych około 60 uczestników reprezentujących po równo Australię i UE. 

Warunki udziału: przeloty, zakwaterowanie, transfery zostaną pokryte przez EU-Australia Leadership Forum. 

Ważne terminy:

 • 31 maja – Zamknięcie rejestracji
 • 18 czerwca – Aplikanci otrzymują informacje o podjętej decyzji
 • 18-22 listopada – Emerging Leaders Forum, Bruksela, Belgia

Jak aplikować: 

Zgłoszenia online, więcej informacji dostępnych na: http://europeaustraliaforum.eu