27 czerwca Kraków odwiedził Szef Służby Zagranicznej, Profesor Arkady Rzegocki.

21 maja 2022 roku w Australii odbyły się wybory parlamentarne.

Dnia 14 marca 2022 roku odbyła się debata na temat „Napaść Rosji na Ukrainę. Próba bilansu pierwszych tygodni wojny”.

Dnia 2 grudnia 2021 odbył się wykład pt. Ius gentium czy ius cosmopoliticum? Immanuel Kant o polityce międzynarodowej” prowadzony przez dr Jakuba Szczepańskiego, filozofa z Instytutu Filozofii UJ, autora książek z zakresu filozofii politycznej m.in. Immanuela Kanta i Hannah Arendt.

12 maja 2022 roku odbyła się debata dotycząca wywiadu i kontrwywiadu w okresie zimnej wojny.

10 maja 2022 roku odbyła się debata Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej w Krakowie i Ośrodka Myśli Politycznej

Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Krakowie oraz Ośrodek Myśli Politycznej zapraszają na debatę: "Wojna ukraińsko-rosyjska - próba bilansu".

Dnia 18 listopada bieżącego roku odbył się wykład przeprowadzony przez prof. Piotra Nowaka, filozofa i eseisty, o myśli politycznej Niccolo Machiavellego, który odbył się w cyklu pt. „Klasycy filozofii o polityce międzynarodowej”. Zapraszamy do lektury kilku słów podsumowania:

Zapraszamy na kolejny #RODMKomentarz. Tym razem dotarliśmy do Kolumbii wraz z dr Joanną Gocłowską-Bolek z Uniwersytet Warszawski, która przybliżyła zawiłości po pierwszej turze wyborów prezydenckich, które odbyły się 29 maja 2022 roku.

Dnia 30 marca 2022 roku odbyła się debata na temat „Wojna na cyber frontach”.

Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Krakowie oraz Ośrodek Myśli Politycznej zapraszają na rozmowę z dr Zofią Gródek-Szostak (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie) odnośnie raportu „Wschodnie kompleksy. Determinanty innowacyjności państw sąsiedztwa wschodniego”.

Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Krakowie i Ośrodek Myśli Politycznej zapraszają na szósty wykład w cyklu "Klasycy filozofii o polityce międzynarodowej" o myśli politycznej Leo Straussa pt. "Leo Strauss i nauka myślenia politycznego" - wpływowego filozofa polityki żydowskiego pochodzenia związanego z Uniwersytetem w Chicago, gdzie utworzył wokół siebie wpływową szkołę uczniów mających wpływ na późniejszą praktykę polityczną Stanów Zjednoczonych.