Sieć Regionalnych Ośrodków Debaty Międzynarodowej

 
 
 
 
rodm_pion_oo_rgb_bez_prowadnic_tlo

5 stycznia 2016, 14:58

Godziny otwarcia RODM Kraków w styczniu

 
12239290_954278364609790_1508335301802107520_o

23 grudnia 2015, 15:52

Nowi Europejczycy w awangardzie, czyli XV Seminarium Przyszłości

 
aplikuj do programu glen 2016

23 grudnia 2015, 15:32

GLEN 2016: edukacja globalna ze stażami w Nepalu, Kenii i Ugandzie

 
debata final z ramka

17 grudnia 2015, 11:24

III LO w Tarnowie zwycięzcą konkursu debat!

 

O nas

Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Krakowie powstał 1 marca 2014r. w wyniku konkursu ogłoszonego przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych na realizację zadania publicznego „Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej – 2014” . Organizacją prowadzącą RODM jest Federacja Regionalnych Związków Gmin i Powiatów RP - pozarządowa organizacja samorządu terytorialnego, zrzeszająca w regionalnych związkach i stowarzyszeniach gminy, powiaty oraz instytucje wspierające samorządność.
Przybliżenie obywatelom polskiej polityki zagranicznej oraz wzmocnienie kanałów współpracy pomiędzy MSZ, samorządem i organizacjami pozarządowymi jest głównym celem działalności Regionalnych Ośrodków Debaty Międzynarodowej, które funkcjonują w 17 miastach Polski.  więcej >>

Koordynacją pracy sieci zajmuje się Departament Dyplomacji Publicznej i Kulturalnej Ministerstwa Spraw Zagranicznych (kontakt: siec@msz.gov.pl).

<< Zwiń

Ośrodki odpowiedzialne są za animowanie i inicjowanie w regionie spotkań, debat i innych wydarzeń z udziałem przedstawicieli najważniejszych instytucji, organizacji oraz ośrodków analityczno-badawczych. Spotkania oraz debaty stają się okazją do dyskusji na temat funkcjonowania polskiej polityki zagranicznej w kontekście regionalnym. Umożliwiają one również partnerom regionalnym wyrażanie opinii na temat oczekiwań w zakresie wsparcia przez MSZ ich działań o charakterze międzynarodowym.

W bieżącym roku realizowane działania w głównej mierze nawiązywać będą tematycznie do 10. rocznicy członkostwa Polski w UE oraz wyborów do Parlamentu Europejskiego. W regionie nie zabraknie też inicjatyw odnoszących się do:

 • doświadczeń polskiej transformacji politycznej, gospodarczej i społecznej wynikających z kluczowych wydarzeń z najnowszej historii Polski, tzn.:
  - 25 lat przemian demokratycznych rozpoczętych w 1989 r.,
  - 15 lat członkostwa Polski w NATO;
 • rozwijania współpracy dwu- i wielostronnej pomiędzy regionami, w szczególności z państwami:
  - Grupy Wyszehradzkiej,
  - regionu Morza Bałtyckiego,
  - Partnerstwa Wschodniego,
  - Turcją, w kontekście 600-lecia nawiązania z tym krajem stosunków dyplomatycznych,
  - Indiami, w kontekście 60-lecia nawiązania z tym krajem stosunków dyplomatycznych,
  - Rosją, w związku Rokiem Polsko-Rosyjskim w 2015 r.;
 • istotnych i aktualnych zagadnień będących przedmiotem szerokiej dyskusji, zarówno na arenie międzynarodowej, jak też w kraju, w tym:
  - procesu pogłębiania integracji europejskiej w odniesieniu do działań na rzecz przebudowy Unii Gospodarczo-Walutowej,
  - polityki klimatycznej i alternatywnych źródeł energii;
 • wymiaru gospodarczego polskiej polityki zagranicznej - dyplomacji ekonomicznej, w tym: promocji wśród społeczności lokalnych instrumentów wsparcia ekspansji gospodarczej na rynkach zagranicznych (instrumenty dyplomacji ekonomicznej).

Skontaktuj się z RODM w Twoim regionie i sprawdź, co ciekawego organizuje w najbliższym czasie. Udział we wszystkich projektach RODM jest bezpłatny.

Materiały informacyjne

Kontakt

Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej Kraków
ul. Mikołajska 4
31-027 Kraków
tel. 12 421 30 15, 12 421 33 15
faks: 12 423 19 26
e-mail: rodm@rodm-krakow.pl

Godziny Otwarcia:
pn - 10:00-18:00
wt-czw - 9:00-17:00
pt - 8:00-16:00