Dnia 14 marca 2022 roku odbyła się debata na temat „Napaść Rosji na Ukrainę. Próba bilansu pierwszych tygodni wojny”.

 Moderatorem rozmowy była Karolina Wanda Olszowska, natomiast wśród zaproszonych ekspertów pojawiły się: redaktor Dominika Ćosić, redaktor Olga Doleśniak – Harczuk, prof. Agnieszka Legucka oraz prof. Olga Nadskakuła – Kaczmarczyk. Przeprowadzona dyskusja dotyczyła aktualnej sytuacji Europy wobec nowej fazy agresji rosyjskiej na Ukrainie oraz stanowisk państw członkowskich Unii Europejskich w obliczu napływu uchodźców z terytorium Ukrainy. Ponadto, podczas rozmowy poruszona została kwestia propagandy rosyjskiej, stawiającej wydarzenia na Ukrainie w negatywnym świetle, reakcji obywateli Federacji Rosyjskiej na przekazywane im informacje, jak również zmian w prowadzeniu niemieckiej polityki zagranicznej oraz podejściu tamtejszych elit politycznych do sankcji nałożonych przez społeczność europejską na Rosję. Ważnym tematem podczas rozmowy była także rola państw europejskich, w tym Polski jako państwa przyjmującego uchodźców, a także zaangażowanie bojowników z Bliskiego Wschodu i Afryki w działania wojskowe na Ukrainie. Stwierdzono, iż dotychczasowa aktywność rosyjska może być początkiem kolejnych faz konfliktu, a najbliższe tygodnie ukażą czy wojna nie doprowadzi do przesileń społecznych na terytorium Rosji, które mogą skutkować dotkliwszymi, widzialnymi efektami sankcji, m.in. wzrostem bezrobocia czy podwyższoną inflacją.