10 maja 2022 roku odbyła się debata Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej w Krakowie i Ośrodka Myśli Politycznej

Poprowadził ją Sebastian Graniczkowski. W spotkaniu wzięli udział:

- dr Magdalena El Ghamari z Collegium Civitas,

- Karolina Wanda Olszowska z Instytutu Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego, Koordynator Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej w Krakowie,

- prof. Łukasz Fyderek z Instytutu Bliskiego i Dalekiego Wschodu Uniwersytetu Jagiellońskiego,

- dr Marcin Gajec, zastępca dyrektora Instytutu Orientalistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Rozmowy dotyczyły Wiosny Arabskiej po latach w perspektywie wielu państw.

Dyskusja rozpoczęła się od przybliżenia słuchaczom sytuacji w Tunezji i Libii w przeddzień rozpoczęcia się tzw. Arabskiej Wiosny oraz próby wyjaśnienia, dlaczego to właśnie tam rozpoczął się oddolny ruch wolnościowy. Następnie omówiona została charakterystyka przebiegu Arabskiej Wojny w kontekście Egiptu oraz podjęto próbę odpowiedzi na pytanie, czy jest taki moment, w którym możemy mówić o końcu Arabskiej Wojny w tymże kraju.

Dalsze rozmowy dotyczyły dzisiejszej relacji na linii Turcja - Egipt. Podkreślony został również fakt, iż wydarzenia sprzed dekady nie dotyczyły tylko większych państw, lecz wpłynęły też i na te mniejsze, jak Bahrajn, Dżibuti, Somalia czy Mauretania.

W dalszej części spotkania padło pytanie o oczekiwania, jakie wobec wydarzeń Arabskiej Wiosny mieli Libijczycy i które z nich, patrząc z perspektywy kilkunastu lat, można uznać za spełnione. Scharakteryzowane zostało to, co wydarzyło się 11 lat temu.

Następnie, po raz kolejny, debatujący powrócili do sceny politycznej Egiptu. Zastanawiano się, w jaki sposób Arabska Wiosna wpłynęła na ten obraz, który dostrzegamy nad Nilem dzisiaj.

W końcowej części spotkania omówiona została polityka międzynarodowa Turcji względem Syrii i Syryjczyków, gdyż sytuacja tam, na chwilę obecną, jest szczególnie napięta.

 

Opracowała: Patrycja Machowicz (Praktykantka)