Relacja ze szkolenia z podstaw protokołu dyplomatycznego, savoir-vivre’u i komunikacji międzykulturowej dla samorządowców.

W dniu 25 listopada 2016 roku w Urzędzie Miasta Proszowice odbyło się szkolenie z podstaw protokołu dyplomatycznego, savoir-vivre’u i komunikacji międzykulturowej dla urzędników i pracowników samorządu terytorialnego, które prowadziła dr Maria Nowina-Konopka (Instytut Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego).

Dr Nowina-Konopka na początku szkolenia wprowadziła słuchaczy do problematyki protokołu dyplomatycznego oraz savoir-vivre’u, wytłumaczyła na czym polega istota oraz zakres tych zagadnień i z czym się one łączą. W kolejnej części przedstawiona została zasada precedencji stanowisk w gminie/powiecie oraz zagadnienia dotyczące sposobu rozmieszczenia gości i osób obejmujących rozmaite stanowiska publiczne, na uroczystościach czy zebraniach związanych z działalnością miasta/gminy. Dr Nowina-Konopka zwróciła również uwagę na zasady przyjmowania wizyt zagranicznych gości, na tytuły, godności, zwroty grzecznościowe oraz zasadę pierwszeństwa. Poruszone zostały także zasady formułowania listów, zaproszeń oraz biletów wizytowych. 

Szkolenie odbyło się w bardzo przyjemnej atmosferze z dużą aktywnością uczestników. W czasie wykładu pojawiło się wiele pytań i wątpliwości, które dr Nowina-Konopka sprawnie i niezwykle ciekawie wyjaśniła. Obecni na szkoleniu wyrazili swoje zadowolenie oraz chęć uczestniczenia w podobnych wydarzeniach.