Relacja z październikowych warsztatów dobrych praktyk we współpracy transgranicznej jednostek samorządu terytorialnego.

Jednym z priorytetów działania Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej w Krakowie jest współpraca z jednostkami samorządu terytorialnego i organizacjami pozarządowymi w regionie. Współpraca ta ma na celu poszerzenie wiedzy w środowiskach lokalnych o procesach i wydarzeniach międzynarodowych.

Warsztaty z zakresu dobrych praktyk we współpracy transgranicznej  odbyły się 26 października 2016 r. w Urzędzie Miasta Proszowice. Poprowadzili je wspólnie dr Agata Nijander-Dudzińska oraz dr hab. Artur Wołek. Są one skierowane do urzędników zajmujących się współpracą międzynarodową w jednostkach samorządu terytorialnego.