Jak napisał Ross Clark w artykule „How many years of life did lockdown save - or destroy?” opublikowanym na łamach The Spectator - to już oficjalne - lockdown ostatecznie będzie miał większy wpływ na nasze życie i zdrowie niż sam COVID-19. Taki w każdym razie płynie wniosek z badania przeprowadzonego przez Departament Zdrowia i Opieki Społecznej (DHSC), które zostało opublikowane po cichu 15 lipca.

Jak wyjaśnia Ross Clark - w badaniu zastosowano miarę znaną jako lata życia skorygowane o jakość (QALY), która bierze pod uwagę wiek, stan zdrowia i jakość życia ludzi przed śmiercią. Z badania DHSC wynika, że do marca 2021 r., bezpośrednia utrata życia z powodu    COVID-19 wyniesie 530 000 QALY.  W tekście autor podkreśla, że: ogólnie, badanie zauważa że: „Gdy weźmie się pod uwagę zachorowalność, szacunki dotyczące wpływu na zdrowie z powodu lockdownu i wynikającej z niej recesji są większe pod względem QALY niż zgonów bezpośrednio wynikających z powodu COVID-19”

Na łamach The Spectator czytamy: W swoim dokumencie DHSC podkreśla, że są to jego szacunki dotyczące scenariusza, który właśnie mieliśmy: w którym gospodarka i społeczeństwo są zablokowane na kilka tygodni, a następnie stopniowo ponownie otwierane. Przedstawia również szacunki dla scenariusza „nie łagodzenia obostrzeń”, w którym nie było lockdownu. Twierdzi, że w tym przypadku doszłoby do  504 000 zgonów z powodu COVID-19 plus kolejne 1,1 miliona zgonów z innych przyczyn dzięki przytoczeniu danych NHS. Tak więc, lockdown był warty zachodu - według DHSC.

Artykuł stwierdza: „Te wskaźniki śmiertelności nie zostały zweryfikowane klinicznie, ale dają ogólny wskaźnik śmiertelności infekcji wynoszący około 4%, co niektóre źródła sugerują jako potencjalny wpływ scenariusza bez ograniczenia” Podkreślone jednak zostało, że te „Niektóre źródła” to tak naprawdę powoływanie się tylko na jedno źródło -  na profesora Neila Fergusona z Imperial College.

Jak zauważa autor: twierdzenie, że 1,6 miliona ludzi zginęłoby, gdyby nie było lockdownu, wydaje się dziwne. Ale być może pomaga to w zapewnieniu osłony i odwróceniu uwagi od szacunków DHSC, że Wielka Brytania ostatecznie straci więcej lat życia skorygowanych o jakość w wyniku lockdownu, niż samego COVID-19.      

Link do artykułu: R. Clark, How many years of life did lockdown save - or destroy?, The Spectator, 10.08.2020 r., https://www.spectator.co.uk/article/how-many-years-of-life-did-lockdown-save-or-destroy-

Opracowanie: Dariusz Prorok