Zapraszamy do udziału w kolejnej edycji Programu stypendialnego „Statek Młodzieży Świata” organizowanego przez Rząd Japonii.

Jest to program międzynarodowej wymiany młodzieży organizowany od 1988 roku. W zorganizowanym rejsie uczestniczyć będzie młodzież z różnych stron świata. Polska młodzież miała okazję uczestniczyć w nim dotąd dwukrotnie.

Kolejna edycja programu odbędzie się w dniach od 16 stycznia do 2 marca 2018 roku (w dniach 16 – 27 stycznia zostaną przeprowadzone szkolenia, zaś rejs rozpocznie się 28 stycznia). Uczestnikami rejsu będzie 122 młodych Japończyków i 120 osób z 10 zaproszonych państw (po 12 osób z każdego państwa). Podczas rejsu młodzież uczestniczy w wykładach oraz dyskusjach, bierze udział w imprezach kulturalnych, sportowych, seminariach itp. Zaplanowane są także krótkie wizyty w Indiach i na Sri Lance, gdzie przygotowany zostanie program lokalny, pozwalający uczestnikom rejsu zapoznać się z kulturą tych krajów.

 

Regionalny Ośrodek prowadzi nabór dokumentów rekrutacyjnych na kandydatów do uczestnictwa w Programie Stypendialnym „Ship for World Youth”.

 

Wymagania dla kandydatów na uczestników Programu:

-       Obywatele polscy urodzeni między 2 kwietnia 1986 r. a 1 kwietnia 1999 r.;

-       zobowiązani do aktywnego uczestnictwa w Programie w pełnym wymiarze czasowym

-       brak przeciwskazań zdrowotnych (kluczowe w warunkach długiej podróży morskiej)

-       biegła znajomość języka angielskiego poświadczona certyfikatem na poziomie B2 (wg klasyfikacji Rady Europy)

-       podstawowa wiedza na temat Japonii

Uwaga:

Kandydaci nie mogą być absolwentami poprzednich edycji programów międzynarodowej wymiany młodzieży sponsorowanych przez Urząd Rady Ministrów Japonii.

 

Wymagania dla kandydatów na Liderów Narodowych w Programie:

-       wiek 31-39 lat

-       zobowiązanie do aktywnego uczestnictwa w Programie w pełnym wymiarze czasowy

-       brak przeciwskazań zdrowotnych (kluczowe w warunkach długiej podróży morskiej)

-       biegła znajomość języka angielskiego poświadczona certyfikatem na poziomie Cl

Mile widziani Kandydaci posiadający zdolności przywódcze wobec grupy narodowej, potrafiący moderować zajęcia w grupach wielonarodowych, na które mogą być dzieleni uczestnicy.

Uwaga:

Kandydaci na lidera narodowego reprezentacji Polski powinni mieszkać na terenie Polski przynajmniej od dnia nominacji na Lidera Narodowego do końca edycji Programu

 

Wymagane dokumenty:

1.     List motywacyjny z zaznaczeniem, czy kandydatura dotyczy udziału w Programie w charakterze uczestnika, czy lidera narodowego oraz deklaracją dobrego stanu zdrowia fizycznego i psychicznego;

2.     CV z wyszczególnieniem osiągnięć w działalności studenckiej/zawodowej i społecznej;

3.     Krótką koncepcję pomysłu na promocję pozytywnego wizerunku Polski za granicą;

4.     Kopię świadectwa potwierdzającego bardzo dobrą znajomość języka angielskiego;

5.     Fotokopię paszportu ważnego przynajmniej do 1 września 2018 r.;

6.     Fotografię 4,5 x 3,5 cm;

7.     Wypełniony załączony formularz rekrutacyjny (wraz z drugą fotografią) oraz jego kopię;

8.     Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji; 

 

Dokumenty należy składać w biurze RODM do dnia 25 sierpnia br.

 

Komisja rekrutacyjna pod przewodnictwem Ministra Jana Dziedziczaka, Sekretarza Stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, zarekomenduje Ambasadzie Japonii uczestników Programu.

Wybrani kandydaci zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną do siedziby Ministerstwa Spraw Zagranicznych w Warszawie. Ostateczną decyzję w sprawie wyboru kandydatów do stypendium podejmie Kancelaria Premiera Japonii.

 

Serdecznie zachęcamy do udziału w Programie!