19 kwietnia br. w Paryżu, podpisano porozumienie z UNESCO w sprawie organizacji przez Polskę 41. sesji Komitetu Światowego Dziedzictwa.

Uwagę publiczności i mediów w czasie dorocznych sesji Komitetu Światowego Dziedzictwa przyciągają zwłaszcza dyskusje nad nowymi kandydaturami do wpisu na Listę światowego dziedzictwa. Komitet Światowego Dziedzictwa podejmuje również decyzje w sprawie działań służących ochronie miejsc już wpisanych na tę Listę i przyjmuje uchwały dotyczące systemu ochrony światowego dziedzictwa, zagadnień ogólnych i budżetu.

Z inicjatywy Polski, po raz pierwszy sesji Komitetu Światowego Dziedzictwa towarzyszyć będą wydarzenia równoległe, przeznaczone dla osób odpowiadających za ochronę miejsc światowego dziedzictwa na szczeblu lokalnym oraz dla przedstawicieli międzynarodowych organizacji pozarządowych: Forum Zarządców i Forum Społeczeństwa Obywatelskiego.

Strona wydarzenia