Dylematy polskiej myśli geopolitycznej na przestrzeni wieków. Konferencja w rocznicę wydania "Miedzy Niemcami a Rosją" A. Bocheńskiego.

Studencko-Doktoranckie Koło Naukowe „Phronesis” we współpracy z Instytutem Historii Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie

zaprasza do udziału w studencko-doktoranckiej konferencji naukowej:

 

Dylematy polskiej myśli geopolitycznej na przestrzeni XX i XXI wieku.

Konferencja w 80 rocznicę wydania 

"Miedzy Niemcami a Rosją" A. Bocheńskiego

 

21-22 września 2017 r.

Gmach UPJPII, ul. Bernardyńska 3, Kraków

 

Zamiarem organizatorów konferencji jest stworzenie katalogu doniosłych i mniej znanych głosów, stanowisk, opinii i argumentów w obrębie podejmowanych w ostatnim stuleciu dyskusji o strategiach, koncepcjach i prognozach geopolitycznych w Polsce i na świecie.

Przewiduje się maksymalnie 20-minutowe wystąpienia prelegentów. Na podstawie otrzymanych zgłoszeń organizatorzy utworzą spójne bloki tematyczne będące podstawą poszczególnych paneli konferencji