W poniedziałek 26 marca o godz. 17:00 w siedzibie RODM odbędzie się seminarium naukowe Konflikt na Ukrainie - jaka przyszłość?.

Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Krakowie, Ośrodek Myśli Politycznej oraz Zakład Bezpieczeństwa Narodowego UJ zapraszają na kolejne spotkanie z cyklu "Co nowego w polskiej polityce zagranicznej i europejskiej", w ramach którego odbędzie się seminarium poświęcone bieżącym uwarunkowaniom konfliktu we wschodniej Ukrainie oraz perspektywom jego uregulowania.

 

W trakcie seminarium omówione zostaną prawne aspekty konfliktu, stan wdrażania porozumień mińskich oraz przebiegu rozmów formatu normandzkiego dążącego do uregulowania tego konfliktu.

 

Podczas seminarium omówione zostaną również kwestie współpracy Ukrainy z Sojuszem Północnoatlantyckim oraz Unią Europejską, ze szczególnym uwzględnieniem realizacji Umowy stowarzyszeniowej oraz przebiegu i rezultatów transformacji społeczno-politycznej i gospodarczej Ukrainy po rewolucji godności.

 

Prelegenci:

Prof. Lubow Żwanko, dyrektor Ukraińsko-Polskiego Centrum Kultury i Edukacji w Charkowie

Dr Tomasz Lachowski - Uniwersytet Łódzki

Dr Rafał Kęsek - Katedra Ukrainoznawstwa UJ

Dr Piotr Bajor - Zakład Bezpieczeństwa Narodowego UJ

 

Termin: 26 marca (poniedziałek) godz. 17.00

Miejsce: RODM Kraków, Rynek Główny 34

 

Wydarzenie na Facebook: https://www.facebook.com/events/182873165769772/ 

 

Serdecznie zapraszamy!