Relacja z dyskusji pt. "Co dalej z Zachodem? Europa po kryzysie imigracyjnym", która odbyła się 7 września 2016 r. w Hotelu Europejskim.

Zorganizowana przez Ośrodek Myśli Politycznej, Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Krakowie i Kongres Polska Wielki Projekt dyskusja "Co dalej z Zachodem" odbyła się 7 września 2016 r. w Hotelu Europejskim.

W dyskusji wzięli udział:

  • prof. Andrzej Bryk
  • red. Dobrosław Rodziewicz
  • prof. Zbigniew Stawrowski
  • prof. Ewa Thompson
  • prof. Andrzej Waśko
  • red. Bronisław Wildstein

Spotkanie stanowiło pierwszą część konferencji „Kryzys migracyjny - skutki dla UE, konsekwencje dla Polski”, przygotowanej w ramach projektu Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Krakowie 2016-2018, współfinansowanego przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej.

W trakcie konferencji poruszono wiele wątków związanych z problemami, z jakimi boryka się od pewnego czasu Europa Zachodnia. Dyskusja, skupiona wokół kryzysu europejskiej jedności spowodowanego niekontrolowanym napływem uchodźców z Bliskiego Wschodu i Afryki, dążyła do odpowiedzi na pytanie przewodnie konferencji: Co dalej z Zachodem?

W czasie dyskusji wykrystalizowało się kilka koncepcji wyjaśniających przyczyny załamania Zachodu, wskazujących w szczególności na: kryzys ideowy, kulturowy, religijny i cywilizacyjny oraz populizm (wzrost poparcia dla partii skrajnie nacjonalistycznych). Problemy Zachodu przeanalizowano także z polskiego punktu widzenia, rozważając czy, a jeżeli tak, to w jaki sposób Polska powinna zaangażować się w rozwiązanie tego kryzysu.