Zapraszamy do relacji z konferencji "Prawa człowieka: gdzie kończy się prawo a zaczyna polityka (i vice versa)?", która odbyła się 26 października w Krakowie.

W piątek 26 października odbyła się konferencja "Prawa człowieka: gdzie kończy się prawo a zaczyna polityka (i vice versa)?" zorganizowana w ramach obchodów 25 lecia przystąpienia przez Polskę do Europejskiej Konwencji Praw Człowieka.

W konferencji udział wzięli:

• prof. Ireneusz Kamiński (Instytut Nauk Prawnych PAN)

• prof. Csaba Törő (Uniwersytet Karoli Gaspar w Budapeszcie)

• Ľubomír Majerčík (Departament Analiz Sądu Konstytucyjnego Republiki Czeskiej)

• dr Agnieszka Czubik (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)

• Jan Sobczak (Pełnomocnik Ministra Spraw Zagranicznych ds. Postępowań przez Europejskim Trybunałem Praw Człowieka)

• prof. Andrzej Bryk (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)

• dr hab. Rafał Prostak (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)

• dr Mateusz Filary-Szczepanik (Akademia Ignatianum w Krakowie)

Na początku zabrał głos dyrektor Jan Sobczak, Pełnomocnik Ministra Spraw Zagranicznych ds. Postępowań przez Europejskim Trybunałem Praw Człowieka, który jednoznacznie stwierdził, że to wyroki trybunału obowiązują państwa, a nie opinie.

Wobec państw wyklarowały się 2 rodzaje obowiązków: a) środki indywidualne; b) środki ogólne - możliwość składania wniosków przez NGO, które opiniują wykonywanie wyroków. Najbardziej znaczące są wyroki pilotażowe. 98% skarg, które wpływa do ETPCz jest odrzucane jako bezpodstawne.

Według prof. Kamieńskiego największym problemem sądownictwa na poziomie krajowym i europejskim jest przewlekłość postępowań. Musi istnieć w porządku krajowym środek będący reakcją na przewlekłość postępowań. W Polsce jest przewidziana taka skarga, ale obejmuje ona odszkodowanie maksymalnie do 20 tys. złoty.

Prof. Csaba Toro potwierdził, że również na Węgrzech problem stanowi przewlekłość postepowań, minie kilka lat zanim coś się rozstrzygnie. W większości przed ETPCz trafiają symboliczne sprawy dotyczące ochrony praw jednostkowych, są jednak także większe dotyczące m.in. wolności zrzeszania się oraz innych fundamentalnych wolności.

Zgodnie ze słowami dr Majercika w 1992 r. Czechosłowacja podpisała Europejską Konwencję Praw Człowieka, a więc państwa Europy Środkowej mniej więcej w w tym samym momencie rozpoczęły proces wcielania i przestrzegania jej postanowień. Czechy również zmagają się z problemem przewlekłości postępowań. Implementacja wyroków ETPCz jest trudna.

W drugim panelu zaproszeni goście zmierzyli się z zagadnieniem czym są prawa człowieka?

Dr hab. Rafał Prostak stwierdził, że podstawą cywilizacji są 3 filary: a) demokracja przedstawicielska b) prawa człowieka c) praworządność.

Zdaniem prof. Bryka zakazana jest wszelka dyskryminacja. Europa nie wie w co wierzy i czego chce bronić. Obecne stosunki międzyludzkie zbudowane są na emancypacji i indywidualizmie. Doświadczamy rozpadu wspólnej antropologii europejskiej. Tolerancja funkcjonuje jako akceptacja bez oceny. Dramatem jest unicestwienie pojęcia prawdy. Wszyscy mówimy o swoich prawach; każde naruszenie praw, to naruszenie praw człowieka, a skoro wszystko jest prawem człowieka, to nic nim nie jest. Jeśli nie ma koncepcji prawdy, silni zawsze zniszczą słabych (narzucając własną narrację praw).

 

Pełna galeria zdjęć dostępna na naszym Facebook'u: Prawa człowieka: gdzie kończy się prawo a zaczyna polityka