Debata publiczna poświęcona polsko-węgierskiej współpracy politycznej i jej znaczeniu dla Unii Europejskiej.

12 grudnia 2016 r. w Hotelu Europejskim w Krakowie odbyła się debata publiczna, poświęcona polsko-węgierskiej współpracy politycznej i jej znaczeniu dla Unii Europejskiej, pt. „Kryzys Unii Europejskiej i odpowiedź Europy Środkowej. Szanse na lepsze rozwiązania i uniknięcie zagrożeń”.

Prelegenci:

Gerald Frost (dyrektor Danube Institute w Budapeszcie);

Miłowit Kuniński (prezes Ośrodka Myśli Politycznej);

John O’Sullivan (prezydent Danube Institute w Budapeszcie);

Zoltán Balázs (Uniwersytet Corvinusa w Budapeszcie);

David Martin Jones (Visiting Professor King's College, Londyn);

Ádám Szesztay (dyrektor departamentu w węgierskim Ministerstwie Spraw Zagranicznych i Handlu);

Artur Wołek (Akademia Ignatianum, Ośrodek Myśli Politycznej);

Dobrosław Rodziewicz (Radio Kraków); 

Debata o kryzysie Unii Europejskiej, w kontekście sytuacji państw Europy Środkowej, była podzielona na dwie części: w pierwszej z nich zasadniczym punktem odniesienia była polityka europejska, w drugiej rola konserwatyzmu w kształtowaniu środowiska międzynarodowego.

Zasadniczo prelegenci byli zgodni co do tego, że dotychczasowa polityka Unii Europejskiej, nastawiona na pogłębianie integracji, poniosła klęskę, czego najdobitniejszym dowodem jest oczywiście Brexit. W tym kontekście szczególnie pouczający jest przykład premiera Węgier Viktora Orbána, który, począwszy od roku 2010, prowadził mniej lub bardziej otwartą konfrontację z Brukselą. Po kilku latach okazało się, że jego decyzje, np. w zakresie niezaciągania nowych pożyczek, okazały się skuteczne, co powoduje, że Węgry znajdują się dziś w o wiele lepszej sytuacji niż wcześniej. W drugiej części zaproszeni goście dyskutowali o tym, jak zdefiniować stanowisko konserwatywne wobec bieżących wyzwań, jakie stoją przed Europą. Naczelnymi ideami, którymi powinni się kierować, są: zasada trwałości instytucji, pomocniczości w relacji pomiędzy instytucjami europejskimi a państwami, pozytywne definiowanie wartości europejskich.