Relacja z konferencji pt. "Miejsce państw Grupy Wyszehradzkiej w zmieniającej się UE. Szanse i zagrożenia".

Podczas konferencji, która odbyła się 20 października 2016 roku, poruszne były problemy, z jakimi obecnie zmaga się Grupa Wyszehradzka oraz wyzwania, z jaki będzie musiała się zmierzyć w przyszłości. Prelegenci z różnych państw należących do V4 przybliżali powyższe zagadnienia z perspektywy własnych państw. Pan Tomáš Strážay zwrócił uwagę, iż Brexit stanowi szansę dla Grupy Wyszehradzkiej na to, by poprawić pozycję w regionie. Z kolei pan Jakub Groszkowski przywołał problem związany z oskarżaniem GW o rozbijanie jedności UE. Następnie stwierdził, że współpraca w V4 staje się problematyczna, jeżeli w grę wchodzą interesy poszczególnych państw członkowskich. Grupa Wyszehradzka stanowi jeden z najistotniejszych podmiotów zrzeszających państwa regionu środkowoeuropejskiego. Szczególnie istotny jest Fundusz Wyszechradzki dający możliwość nawiązania współpracy między co najmniej trzema państwami.