Audycje

Zapraszamy do wysłuchania audycji "Polityka dla dorosłych", której gościem był dr hab. Artur Wołek, politolog, profesor Akademii Ignatianum.

Zapraszamy do wysłuchania audycji "Polityka dla dorosłych", której gościem był dr Piotr Bajda, adiunkt Instytutu Politologii UKSW w Warszawie.

Zapraszamy do wysłuchania audycji "Polityka dla dorosłych", której gościem był dr hab. Artur Wołek, prof. Akademii Ignatianum.