Zapraszamy na seminarium dla studentów "Polityka polonijna - komu służy?", które odbędzie się 30 maja o godz. 16:30 w siedzibie RODM.

Szacuje się, że poza granicami Polski żyje ok. 20 milionów Polaków i osób polskiego pochodzenia. Jedna trzecia z tej grupy to Polacy urodzeni i wychowani w Polsce, reszta to osoby polskiego pochodzenia o różnym stopniu więzi z polskością. Polonia i Polacy za granicą plasują się na szóstym miejscu w świecie pod względem liczebności w stosunku do ludności kraju ojczystego.

Z perspektywy zmiejszającego się demograficznie państwa, jakim jest Polska, niezwykle istotne jest utrzymywanie stałych i trwałych więzi z Polakami mieszkającymi za granicą.
W lipcu 2015 roku został przyjęty Rządowy program współpracy z Polonią i Polakami za granicą w latach 2015-2020 (http://www.msz.gov.pl/resource/70a7021e-304c-4075-a812-18e5b3410966:JCR). W ramach tego programu MSZ proponuje partnerom polonijnym wspólne i obustronnie korzystne działania na rzecz kształtowania za granicą rzetelnego wizerunku Polski oraz współdziałanie w pogłębianiu współpracy z Polską krajów zamieszkania naszych Rodaków, w wymiarze regionalnym (np. samorządy) i sektorowym (np. uczelnie, instytucje kulturalne, podmioty gospodarcze).

Podczas spotkania odpowiemy sobie na pytanie
 - jakie subpolityki we współczesnej praktyce polskiej składają się na wielki obszar jakim jest polityka polonijna?
- czy i w jakim zakresie współczesne polityka polonijna ta jest kontynuacją polityki zapoczątkowanej w czasach PRL?
- czy Karta Polaka to antidotum na bolączki Polaków na Wschodzie?
- dlaczego nie warto repatriować do Polski?
- czy i jak poprzez politykę polonijną można popsuć relacje z państwami, w których mieszka diaspora polska
 
Seminarium poprowadzi dr. Małgorzata Stefanowicz, politolog i socjolog, absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego, ekspert ds. problemów polityki społecznej w Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego, od 2013 dyrektor Centrum Studiów Litewskich Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zajmuje się problemami polityki społecznej (zwłaszcza migracji, ubóstwa, wykluczenia społecznego, równouprawnienia kobiet i mężczyzn), współczesnymi problemami mniejszości narodowych w Europie, polityką polonijną i stosunkami polsko-litewskimi.
 
Zaproszeni są wszyscy, którzy się tematem interesują i nie interesują!
 
Termin: 
Wtorek |30 maja |16:30
 
Miejsce:
Rynek Główny 34 | oficyna | III piętro