Zapraszamy do obejrzenia nagrania z konferencji "Prawa człowieka: gdzie kończy się prawo a zaczyna polityka (i vice versa) z 26 października. 

Panel I

Powitanie: Agata Supińska (Ośrodek Myśli Politycznej)

Słowo wstępne: Jan Sobczak (Pełnomocnik Ministra Spraw Zagranicznych ds. Postępowań przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka)

Paneliści:

• prof. Ireneusz Kamiński (Instytut Nauk Prawnych PAN)

• prof. Csaba Törő (Uniwersytet Karoli Gaspar w Budapeszcie)

• Ľubomír Majerčík (Departament Analiz Sądu Konstytucyjnego Republiki Czeskiej)

• Jan Sobczak (Pełnomocnik Ministra Spraw Zagranicznych ds. Postępowań przez Europejskim Trybunałem Praw Człowieka)

Moderacja: dr Agnieszka Czubik (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)

 

Panel II

Prawa człowieka: wymiar ideowy i ideologiczny

Paneliści:

- prof. Andrzej Bryk (Uniwersytet Jagielloński)

- dr hab. Rafał Prostak (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)

Moderacja: dr Mateusz Filary-Szczepanik (Akademia Ignatianum)

 

 

Konferencja z okazji 25-lecia obowiązywania w Polsce Europejskiej Konwencji Praw Człowieka,

przygotowana w ramach projektu Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Krakowie 2016-2018,

współfinansowanego przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczpospolitej Polskiej.