Zapraszamy do obejrzenia nagrania z konferencji Geopolityczne gry na wschodzie Europy: kto rozdaje karty i kto osiąga korzyści?

Konferencja Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej w Krakowie i Ośrodka Myśli Politycznej

"Geopolityczne gry na wschodzie Europy: kto rozdaje karty i kto osiąga korzyści?"

Kraków, 25 kwietnia 2018 r. 

Sesja I

Prowadzenie: dr hab. Artur Wołek (Akademia Ignatianum, Ośrodek Myśli Politycznej)

Wystąpienia wprowadzające:

dr Wojciech Lieder (Uniwersytet Łódzki), Polityka Szwecji wobec Rosji: czy aktor pierwszoplanowy może pochodzić z drugiego planu? 

dr Piotr Bajda (UKSW), Polityka Czech, Węgier i Słowacji wobec Ukrainy a ich relacje z Rosją: interesy kosztem zasad? 

dr Spasimir Domaradzki (Uczelnia Łazarskiego), Rosja wobec Bałkanów a gra geopolityczna między Bałtykiem a Morzem Czarnym: naczynia połączone?

 

 

Sesja II

Prowadzenie: Agata Supińska (Ośrodek Myśli Politycznej)

Wystąpienia wprowadzające:

dr Stanisław Górka (Instytut Europeistyki UJ), Relacje Ukraina-UE: obustronne rozczarowanie, a czyja wina?

Anna Dyner (Polski Instytut Spraw Międzynarodowych - PISM), Białoruś w polityce UE: studium bezsilności czy obojętności?

dr Renata Król-Mazur (Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych UJ), Polska wobec krajów Kaukazu Południowego - czy możliwe jest wypracowanie wobec nich jednej polityki?

dr Piotr Bajor (Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych UJ), Wpływ polityki Chin na sytuację geopolityczną w Europie Wschodniej: gracz realny czy wyobrażony?