26 marca w siedzibie RODM Kraków odbyło się spotkanie z cyklu "Co nowego w polskiej polityce zagranicznej i europejskiej" pt. Konflikt na Ukrainie - jaka przyszłość?.

Spotkanie poprowadził dr Piotr Bajor, reprezentujący współorganizatora wydarzenia - Zakład Bezpieczeństwa Narodowego Uniwersytetu Jagiellońskiego. 

W dyskusji wzięli udział:

  • Prof. Lubow Żwanko - dyrektor Ukraińsko-Polskiego Centrum Kultury i Edukacji w Charkowie
  • Dr Tomasz Lachowski - Uniwersytet Łódzki
  • Dr Rafał Kęsek - Katedra Ukrainoznawstwa UJ