O doświadczenie w międzynarodowym środowisku warto zadbać będąc jeszcze uczniem liceum. Dowiedz się więcej o programie wymiany w USA!

Program FLEX jest całorocznym, w pełni finansowanym przez Departament Stanu USA programem wymiany uczniów szkół średnich, którzy wyjeżdżają do Stanów Zjednoczonych na cały rok szkolny. Od 26 lat w Programie FLEX uczestniczyło ponad 27 000 uczniów  szkół średnich z Europy, Eurazji oraz Azji Środkowej. Celem programu jest Promowanie wzajemnego szacunku i zrozumienia pomiędzy obywatelami Stanów Zjednoczonych a mieszkańcami określonych regionów. To właśnie dzięki uczestnikom Programu Amerykanie mogą dowiedzieć się więcej o kulturze i dziedzictwie narodowym innych krajów, a uczniowie mogą stać się częścią amerykańskiej szkoły i lokalnej społeczności. W roku szkolnym 2019/2020 ponad 900 uczniów wyjedzie do USA w ramach Programu FLEX. Każdy stypendysta będzie mieszkał przez rok z rodziną goszczącą w USA i będzie uczył się w amerykańskiej szkole średniej. 

Niepełnosprawni uczniowie szkół średnich również mają możliwość uczestnictwa w Programie. Co roku niemal 30 niepełnosprawnych uczniów otrzymuje stypendium i wyjeżdża do USA. Kandydaci niepełnosprawni muszą spełniać te same kryteria, co pozostali uczestnicy Programu.

Program FLEX pokrywa następujące koszty:

• Podróż z miejsca zamieszkania do USA (do rodziny goszczącej) oraz powrót z USA

• Małe miesięczne stypendium na pokrycie wydatków osobistych

• Zakwaterowanie u rodziny goszczącej w USA na okres 1 roku

• Program szkolny w amerykańskiej szkole średniej

• Szkolenie przedwyjazdowe w Polsce

• Udział w wydarzeniach lokalnych w miejscu zamieszkania w USA

• Ubezpieczenie medyczne 

 

Rekrutacja do Programu FLEX trwa do 16 października 2018 roku, jest bezpłatna i otwarta dla wszystkich spełniających kryteria:

1. Należy być uczniem 3 klasy gimnazjum, bądź  1 lub 2 klasy liceum/technikum oraz być urodzonym pomiędzy 15.07.2001 - 15.07.2004. 

2. Posiadać status ucznia w momencie aplikowania o udział w programie

3. Mieć dobre lub bardzo dobre wyniki w nauce 

4. Znać język angielski w stopniu umożliwiającym wypełnienie aplikacji online 

5. Spełniać wymogi określone dla osób ubiegających się o wizę typu J-1

6. Posiadać obywatelstwo polskie oraz ważny paszport

 

Zainteresowanych, spełniających wszystkie kryteria zapraszamy do wypełnienia aplikacji online: https://ais.americancouncils.org/flex.

Wybór półfinalistów zostanie dokonany przez niezależny zespół ekspercki po przeanalizowaniu wszystkich wniosków. Półfinaliści otrzymają właściwą aplikację do wypełnienia, wezmą udział w teście językowym, napiszą 3 eseje a przedstawiciel American Councils przeprowadzi z nimi krótką rozmowę. Zainteresowane osoby mogą wypełnić aplikację tylko jeden raz. W celu uzyskania dodatkowych informacji należy skontaktować się z biurem American Councils w Polsce (www.americancouncils.pl) bądź odwiedzić stronę http://discoverflex.org.

Szczegóły na stronie: http://americancouncils.pl/programs/future-leaders-exchange/rekrutacja-2019-2020/