Jako partnerzy merytoryczni serdecznie zapraszamy na konferencję Spring Agora Kraków, która odbędzie się w Krakowie w dniach 24-29 kwietnia.

Europejskie Forum Studentów AEGEE-Kraków to lokalny oddział międzynarodowej organizacji studenckiej AEGEE łączącej ok. 11 tysięcy byłych i obecnych studentów w ponad 170 miastach całej Europy. 

Działalność AEGEE skupia się na wspieraniu kontaktów i współpracy między studentami z różnych krajów, budowaniu otwartego społeczeństwa oraz promowaniu idei integracji europejskiej,  realizowanej w czterech głównych obszarach działania, do których należą: edukacja nieformalna, projekty tematyczne, polityka i rzecznictwo oraz forum do dyskusji. 

Agora, czyli Zgromadzenie Ogólne przedstawicieli wszystkich oddziałów AEGEE – to najważniejsze statutowe wydarzenie. Dwa razy w roku, kilkuset aktywnych  studentów z całej Europy spotyka się w jednym miejscu – wtedy właśnie zapadają najważniejsze decyzje dotyczące naszej organizacji. Wybieramy władze europejskie, omawiamy wszystkie zrealizowane projekty i planujemy kolejne. Bierzemy także udział w szkoleniach i warsztatach.

Całe wydarzenie trwa 5 dni, bierze w nim udział ok. 800 członków AEGEE.

Agora to przede wszystkim idealne miejsce na poznanie wielu ciekawych ludzi i wymianę poglądów.

Poprzez serię paneli i inicjację dialogu, wydarzenie zilustruje jak wiele Europa ma do zaoferowania oraz jak bardzo jest zróżnicowana. Poza czysto merytorycznymi dyskusjami na tematy bieżące, uczestnicy dowiedzą się, gdzie szukać informacji dotyczących możliwości współpracy międzynarodowej oraz tego, jak uzyskać dostępne środki na edukacje, projekty lub inne przedsięwzięcia w obszarze integracji europejskiej. 

Agora ma na celu wywołać debatę zarówno w trakcie, jak i przed samym wydarzeniem. Dlatego też w publikowanych comiesięcznie artykułach, poruszane są kwestie o bardzo zróżnicowanym charakterze, dotyczące na przykład możliwości wynikających  z uczestnictwa w programie Erasmus+, psychologicznych podstaw zachowań dyskryminacyjnych oraz wpływu mediów na nastroje spowodowane błędnymi informacjami. 

 

Podczas licznych paneli dyskusyjnych poruszone zostaną kwestie współpracy i integracji międzynarodowej, z uwzględnieniem zacierania się kultur. Porozmawiamy również o patriotyzmie oraz szacunku dla innych narodów. Zastanowimy się jakie jest miejsce Polski na arenie międzynarodowej, a także jaka jest rola dyplomacji w utrzymywaniu relacji między krajami.  
Kolejne tematy, jakie zostaną poruszone w trakcie Agory, to między innymi:
różnice pomiędzy demokracją w Europie oraz Azji, historia i przyczyny powstania ruchów separatystycznych, a także wpływ mediów na postrzeganie obecnej sytuacji na Starym Kontynencie.

 

Zapraszamy do wzięcia udziału w nadchodzących dyskusjach i panelach, które odbędą się w ramach AGORA, europejskiego wydarzenia organizowanego przez AEGEE Kraków:

 

➡ Współpraca międzynarodowa w Europie - co ona daje, co potrzeba?

Prezentacja raportu na podstawie odpowiedzi grupy studentów europejskich. Znaczenie wolnych mediów i ich rola w rozpowszechnianiu informacji.

Wtorek, 24 kwietnia, 15: 00-17: 00, Aditorium Maximum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, ul. Krupnicza 33.

Zarejestruj się tutaj: https://goo.gl/forms/4ouT0JGRYXkXijG92

 

➡ Rola dyplomacji w utrzymywaniu relacji między krajami. Pokojowe drogi do wolności.

Środa, 25 kwietnia, 12: 30-14: 00 Auditorium Maximum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, ul. Krupnicza 33.

Zarejestruj się tutaj: https://goo.gl/forms/Ym0RjAsTigl3hShp2

 

➡ Porównawcza analiza demokracji w Europie i Azji.

Środa, 25 kwietnia, 16: 00-17: 30 Auditorium Maximum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, ul. Krupnicza 33.

Zarejestruj się tutaj: https://goo.gl/forms/IRw4Vnt2ReBN4qy12

 

➡ Polska w obszarze międzynarodowym.

Czwartek, 26 kwietnia, 12: 00-12: 45

Audytorium Maximum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, ul. Krupnicza 33.

Zarejestruj się tutaj: https://goo.gl/forms/sEkW1WfBPmZ9D7BH2

 

➡ Dobro ojczyzny i szacunek dla innych.

Czwartek, 26 kwietnia, 12: 50-13: 30, Auditorium Maximum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, ul. Krupnicza 33.

Zarejestruj się tutaj: https://goo.gl/forms/5h635FX5hPf0A03p1

 

➡ Ruchy separatystyczne w Europie

Piątek, 27 kwietnia, 12: 00_13: 30 Auditorium Maximum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, ul. Krupnicza 33.

Zarejestruj się tutaj: https://goo.gl/forms/D13XHOcdg3trsGQJ2

 

Więcej informacji na stronie organizatora: http://aegee-krakow.pl/spring-agora-krakow-2018