Zapraszamy na dyskusję pt. "Co dalej z Zachodem? Europa po kryzysie imigracyjnym", która odbędzie się już 7 września.

Wezmą w niej udział:

 • prof. Ewa Thompson
 • prof. Andrzej Bryk
 • prof. Zbigniew Stawrowski
 • prof. Andrzej Waśko
 • red. Bronisław Wildstein

Termin: 7 września

Godzina: 16.00

Miejsce: Hotel Europejski (Sala Kossakowa), ul. Lubicz 5, Kraków

Zagadnienia:

 • Jakie będą długofalowe polityczne i kulturowe skutki kryzysu imigracyjnego? 
 • Co sposoby łagodzenia czy zażegnywania kryzysu mówią nam o kondycji europejskich elit politycznych i środowisk opiniotwórczych?
 • Czy kryzys Zachodu ma przede wszystkim źródła polityczne i gospodarcze, czy jest w większym stopniu wynikiem przemian cywilizacyjnych czy kulturowych? 
 • Czy można dla obecnej sytuacji wyciągać jakiekolwiek przydatne wnioski i prognozy z doświadczeń dawnych przesileń, przez jakie przechodził Zachód? 
 • Czy w odpowiedzi na kryzys w życiu intelektualnym świata zachodniego zrodziły się nowe idee, na tyle nośne, że mogą zasadniczo wpłynąć na dalszy bieg zdarzeń? A jeśli tak - czy stanowią one szansę na poprawę sytuacji, czy raczej grożą jej pogorszeniem?
 • Czy kryzys UE – ideowy, kulturowy, polityczny – może okazać się szansą dla Polski na poprawę jej statusu (m.in. wyzbycie balastu/piętna postkolonializmu, o którym pisała profesor Ewa Thompson) na arenie międzynarodowej i lepsze uporządkowanie się wewnętrzne, a jeśli tak – jak to osiągnąć?

Dyskusja stanowi część konferencji "Kryzys migracyjny - skutki dla UE, konsekwencje dla Polski", przygotowanej w ramach projektu Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Krakowie 2016-2018, współfinansowanego przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej.

Organizatorzy: Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Krakowie, Ośrodek Myśli Politycznej, Kongres Polska Wielki Projekt.