Spotkanie z red. Piotrem Legutko (TVP Kraków) pt. "Rola mediów we współpracy międzynarodowej" odbyło się 25 sierpnia.

W pierwszej części spotkania red. Legutko wygłosił prelekcję na temat roli, jaką spełnia telewizja regionalna w Polsce i w regionie Małopolski. Następnie dyrektor krakowskiej TVP rozwinął ten temat w oparciu o konkretny przykład jakim były Światowe Dni Młodzieży, które odbywały się w Krakowie w dniach od 26 do 31 lipca 2016 roku. Red. Legutko przybliżył jak przebiegała współpraca z mediami zagranicznymi oraz jak organizacja ŚDM wpłynie na zmianę w postrzeganiu Polski na arenie międzynarodowej. Następnie w kontekście roli mediów we współpracy międzynarodowej poruszona została kwestia utworzenia Telewizji Wyszehradzkiej, tego, jaka byłaby najlepsza formuła takiego rodzaju medium, jaką rolę winna spełniać telewizja o zasięgu międzypaństwowym. W trakcie dyskusji poruszono problematykę małopolskich mediów.