We wtorek 30 stycznia odbyło się seminarium na temat współpracy Polski i Chin w ramach Belt and Road Initiative, które poprowadził dr Piotr Bajor.

Dr Piotr Bajor z Instytutu Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Jagiellońskiego, wprowadzając uczestników seminarium do tematu, przedstawił, że współpraca między Polską a Chinami ma wymiar zarówno bilateralny, jak i regionalny oraz unijny. Od 2011 roku między stronami zorganizowano szereg wizyt politycznych na najwyższym szczeblu, których celem było zinstytucjonalizowanie strategicznego partnerstwa wszechstronnego między tymi dwoma krajami. Jednym z jego elementów jest mechanizm Dialogu strategicznego, w ramach którego na poziomie ministerstw spraw zagranicznych omawiany jest bieżący stan stosunków dwustronnych oraz kierunki ich dalszego rozwoju.

Inicjatywa Pasa i Szlaku, w ramach której rozciąga się wszelka obecna współpraca Polski i Chin, jest to projekt, do którego mogą przystąpić wszystkie zainteresowane państwa, chcące rozwiązać współpracę w zakresie wymiany handlowej, a także wymiany kulturowej. Chęć przystąpienia do inicjatywy zgłosił szereg państw europejskich i azjatyckich. Również Ameryka Południowa i Ameryka Łacińska zadeklarowały chęć uczestnictwa w projekcie. Łącznie, ocenia się, w inicjatywę zaangażowane jest ok. 60% ludności świata, 40% światowego PKB i ok. 35% światowego handlu. 

Rola Polski w Inicjatywie Pasa i Szlaku skupia się przede wszystkim na connectivity, wizerunku państwa tranzytowego, złotego środka we współpracy państw BRI. Niezwykle ważne jest by promować w tym zakresie Polskę jako strategicznego i wiarygodnego partnera do współpracy handlowej i nie tylko.