Zapraszamy na pierwsze w 2018 roku spotkanie z cyklu "Co nowego w polskiej polityce zagranicznej i europejskiej?" 29 stycznia o godz. 17:30.

 

Zapraszamy na dyskusję pt. "Polska w Radzie Bezpieczeństwa ONZ: prestiż czy także interesy?". 

 

2 stycznia 2018 r. w siedzibie głównej Organizacji Narodów Zjednoczonych w Nowym Jorku odbyła się ceremonia wymiany flag narodowych państw, które w charakterze niestałych członków weszły dzisiaj w skład Rady Bezpieczeństwa ONZ. Oprócz polskiej, na masztach zawisły także flagi Gwinei Równikowej, Kuwejtu, Niderlandów, Peru i Wybrzeża Kości Słoniowej. Państwa te zastąpiły Ukrainę, Egipt, Japonię, Urugwaj, Włochy i Senegal, które z końcem 2017 r. zakończyły swoje kadencje. Polska została wybrana na członka Rady Bezpieczeństwa na lata 2018-19 w tajnym głosowaniu Zgromadzenia Ogólnego ONZ 2 czerwca 2017 r., podczas którego naszą kandydaturę poparło 190 państw członkowskich ONZ.

 

W spotkaniu wezmą udział:

- dr Marcin Marcinko - adiunkt Wydziału Prawa i Administracji UJ; koordynator Ośrodka Międzynarodowego Prawa Humanitarnego i Praw Człowieka WPiA UJ. Jego głównym obszarem zainteresowań naukowych jest międzynarodowe prawo humanitarne konfliktów zbrojnych oraz prawne aspekty bezpieczeństwa międzynarodowego, w szczególności zapobieganie i zwalczanie terroryzmu międzynarodowego.

- Łukasz Kołtuniak - współpracownik Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego, ekspert ds. Europy Środkowej; doktorant na Wydziale Prawa UJ. Specjalizuje się w filozofii prawa oraz polityki, nauce społecznej Kościoła a także problemach politycznych Europy środkowej.

 

Termin: 29 stycznia (poniedziałek)

Godzina: 17:30

Miejsce: Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej, Rynek Główny 34, oficyna, III piętro

 

Zapraszamy!