Zapraszamy na kolejny wykład z cyklu "Spotkania z historią" 27 czerwca o godz. 16:00. Wykład poprowadzi dr hab. Patryk Pleskot.

Nasz gość, dr hab. Patryk Pleskot to historyk i politolog, doktor habilitowany nauk społecznych, pracownik warszawskiego Biura Badań Historycznych w Instytucie Pamięci Narodowej. 

Pan profesor wygłosi dla nas wykład pt. Zachodnia dyplomacja wobec Solidarności na tle stosunków z PRL (1980-1989).

Po powstaniu „Solidarności” tzw. sprawa polska stała się jednym z podstawowych punktów międzynarodowego dyskursu politycznego poświęconego relacjom Wschód–Zachód. PRL, wraz z Afganistanem, rejonem Bliskiego Wschodu oraz niektórymi państwami Ameryki Południowej, była postrzegana jako potencjalny punkt zapalny i przyczyna geopolitycznych niepokojów. „Solidarność” jako pewnego rodzaju „zjawisko na arenie światowej” fascynowała, ciekawiła, ale też niepokoiła.

Nie ulega wątpliwości, że żadne zachodnie państwo nie było gotowe bronić polskiej opozycji kosztem własnych interesów w całokształcie stosunków międzynarodowych. Aż do końca 1989 r. zdawano sobie sprawę, że Polska leżała w radzieckiej strefie wpływów i nie zamierzano tego wpływu negować (co nie oznaczało prób jego osłabiania). 
Z drugiej strony poparcie zachodnich społeczeństw dla „Solidarności”, wyrażane od sierpnia 1980 r., a następnie sprzeciw opinii publicznej wobec antydemokratycznych posunięć gen. Jaruzelskiego, widoczny w większości krajów zachodnich, wymuszał na elitach władzy obieranie postawy krytycznej wobec PRL i życzliwej dla „Solidarności” – ale tylko do pewnych granic i na pewnym poziomie, przede wszystkim retoryczno-symbolicznym i finansowym. Mimo tych ograniczonych rozmiarów poparcia dla opozycji, „Solidarność” można uznać za podstawową kartę przetargową w relacjach zachodniej dyplomacji z władzami polskimi.

Termin: 27 czerwca (wtorek) godz. 16:00

Miejsce: Rynek Główny 34, oficyna, III piętro, Pracownia Klubu Jagiellońskiego

Wydarzenie na Facebook: https://www.facebook.com/events/659477437589343

Zapraszamy!!!