Joanna Bronka: Im bliżej wejścia do Unii Europejskiej będzie Serbia, tym bliższe będą stawały się nasze stosunki polityczne i ekonomiczne.

Bartosz Kaczorowski (Uniwersytet Łódzki) o stosunkach katalońsko-hiszpańskich i możliwym rozwoju sytuacji na Półwyspie Iberyjskim.

Dominik Héjj: Politykę zagraniczną Węgier od początku transformacji ustrojowej definiowała opcja zachodnia.

Marcin Kędzierski (CAKJ): stwarza się dla Polski window of opportunity do zbudowania nowego motoru integracji w Europie Środkowej.

Stefan Sękowski (Nowa Konfederacja): Co Polska zyska, a co straci na potencjalnym opuszczeniu Unii Europejskiej przez Wielką Brytanię?

Tomasz F. Krawczyk: Biała księga polityki bezpieczeństwa Republiki Federalnej Niemiec - są dobre zmiany, ale problemy pozostają