Data: 24.05.2019, godz. 15:00

Miejsce: Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie ul. Bernardyńska 3, sala: Oratorium

Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Krakowie,
Ośrodek Myśli Politycznej
oraz Studencko-Doktoranckie Koło Naukowe "Phronesis" UPJP2

zapraszają na wykład dr. Michała Wenklara

"Polskie Państwo Podziemne na tle konspiracji w państwach okupowanej Europy".

W czasie II wojny światowej Polacy stworzyli konspiracyjne struktury wojskowe i cywilne, realizujące w warunkach okupacji najważniejsze zadania państwowe. Czasem mówi się wręcz o "fenomenie" Polskiego państwa Podziemnego.
Czym było Polskie Państwo Podziemne, na ile było w stanie realizować swoje zadania, czy rzeczywiście wyróżniało się na tle podziemnych struktur w innych krajach pozostających pod niemiecką okupacją? Na te i inne pytania postaramy odpowiedzieć sobie podczas piątkowego wykładu dr. Wenklara.


dr Michał Wenklar, naczelnik Oddziałowego Biura Badań Historycznych IPN w Krakowie, pracownik Katedry Historii Politycznej Akademii Ignatianum w Krakowie, członek redakcji "Zeszytów Historycznych WiN-u".

Data: 24.05.2019, godz. 15:00

Miejsce: Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie ul. Bernardyńska 3, sala: Oratorium

Zapraszamy serdecznie!