W dniu 25 kwietnia 2019 r. na zaproszenie Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej w Krakowie, Katedry Turkologii UJ i Ośrodek Myśli Politycznej gościła w Instytut Orientalistyki UJ dr Shahla Kazimova z Centrum Studiów Azerbejdżańskich Wydziału Orientalistycznego UW.

W ramach swojej wizyty zaprezentowała ona wykład pt. „Wpływ stosunków polsko-azerbejdżańskich na kształtowanie się współczesnych relacji między Warszawą a Baku”. Po wygłoszonej piękną polszczyzną prezentacji nastąpiła ożywiona dyskusja, którą moderowała koordynator RODM Kraków Karolina Wanda Olszowska, która jest jednocześnie turkologiem i doktorantką na Wydziale Filologicznym UJ.