Drukuj

Wykład podsumowujący słowacką prezydencję w Unii Europejskiej w kontekście współpracy polsko-słowackiej.

Wykład podsumowujący słowacką prezydencję w Radzie Unii Europejskiej wygłosił Mateusz Ciołkowski, koordynator RODM w Krakowie. Swoje wystąpienie rozpoczął od przedstawienia prawnego i historycznego rozwoju instytucji Rady w ramach struktury UE, aż do stanu obecnego, by pokazać, w jakim horyzoncie należy rozpatrywać działania Słowacji.

W dalszej części zarysował kontekst polityczny, w jakim to państwo obejmowało przewodnictwo w Radzie – głównymi czynnikami były: trwający kryzys strefy euro, kryzys migracyjny oraz mający miejsce na kilka dni przed formalnym rozpoczęciem prezydencji Brexit. Wymienił także najważniejsze kwestie, wokół których koncentrowało się słowackie przewodnictwo, m.in. pogłębianie wewnątrzunijnej integracji monetarnej i gospodarczej, dalszy rozwój Unii oparty na inwestycjach oraz zrównoważona polityka migracyjna i azylowa.

Na podstawie analizy agendy proponowanej przez to państwo wykazał, że starało się ono włączać także tematy, które są istotne z perspektywy słowackich interesów, np. dążenie do utrzymania dialogu z Czarnogóra, aby mogła ona w przyszłości zostać członkiem UE; zachowanie jednolitego i otwartego dla wszystkich rynku, korzystnego dla słowackiego eksportu. Po drugie, w kontekście oceny współpracy polsko-słowackiej, wykazywał, że Słowacja zajmowała nieco bardziej wyważone stanowisko, np. w sporze pomiędzy Brukselą a państwami Grupy Wyszehradzkiej o sposób rozwiązania problemu imigracyjnego.

W części podsumowującej przedstawił rozmaite dane, pomagające zrozumieć rozmiar wyzwania, jaki stanowi przewodnictwo w Radzie UE, ocenił poszczególne elementy programu i działań Słowacji, stanowiących z jednej strony odpowiedź na wyzwania dotyczące całej wspólnoty, jak i próbę realizacji własnych interesów.