Po raz drugi zapraszamy wszystkich studentów zainteresowanych międzynarodową polityką do rejestracji na seminarium analityczne.

Ø  Celem kursu jest analiza kluczowych kierunków polskiej polityki zagranicznej. Punktem wyjścia będzie m.in. lista priorytetów określonych w Strategii Polskiej Polityki Zagranicznej 2017–2021 oraz w innych dokumentach strategicznych.

Ø  Analiza będzie prowadzona z wykorzystaniem różnych metod, technik i narzędzi informatycznych wspierających proces formułowania i wyciągania wniosków. Kontekst będą stanowiły działania polskiej dyplomacji oraz wydarzenia międzynarodowe.

Ø  Metoda pracy jest oparta na bezpośrednim zaangażowaniu uczestników w trakcie spotkań oraz pomiędzy poszczególnymi warsztatami.

Ø  Po ukończonym kursie jego Uczestniczki i Uczestnicy zdobędą umiejętność samodzielnego gromadzenia materiału analitycznego, jego przetwarzania i przekształcania go w produkt analityczny. Każdy z uczestników otrzyma zaświadczenie o ukończeniu kursu.

 

Zajęcia prowadzić będzie dr Błażej Sajduk, ekspert ds. edukacji i bezpieczeństwa narodowego, politolog i historyk myśli politycznej, adiunkt w Zakładzie Myśli Politycznej Instytutu Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych UJ. W latach 2010–2017 prorektor Wyższej Szkoły Europejskiej im. ks. J. Tischnera.

 

Zajęcia będą odbywać się we wtorki w siedzibie Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej w Krakowie. Każde z nich potrwa ok. 2 godziny (140 min) - od godziny 16.00. Ich terminy to: 15 października, 23 października, 6 listopada, 20 listopada, 4 grudnia. 

 

Każdy uczestnik, oprócz obecności i aktywnego uczestnictwa w kursie, powinien opracować końcową analizę dotyczącą polityki międzynarodowej na podstawie zdobytej podczas zajęć wiedzy i z użyciem przedstawionych metod, technik i narzędzi badawczych.

 

Zaakceptowane przez prowadzącego prace zostaną za zgodą autorów opublikowane na stronie Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej w Krakowie.

 

W kursie mogą uczestniczyć tylko osoby zarejestrowane. Udział w kursie jest BEZPŁATNY!

Formularz zapisu dostępny jest pod adresem: https://goo.gl/DviG31

Zapisy trwają do 19 października (piątek).

Pierwsze zajęcia będą otwarte dla wszystkich zainteresowanych!

 

 

Seminarium jest przygotowywane w ramach projektu Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Krakowie 2016-2018, współfinansowanego przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczpospolitej Polskiej.