29 maja w siedzibie RODM Kraków odbyły się warsztaty dla studentów "Polityka zagraniczna w Internecie", prowadzone przez dr. Błażeja Sajduka.

Prowadzący warsztaty, dr Błażej Sajduk, przedstawił uczestnikom warsztatów, że istnieją dwa systemy analizowania informacji: 1. upraszczanie i 2. rzeczywiste analizowanie. Wiedza ulega procesowi impregnacji - nowe fakty dopasowujemy do schematu wcześniejszych informacji. Kontekst determinuje to co widzimy, zaś mózg stara sie potwierdzać fakty, które znamy. Na co dzień szukamy dowodów, które potwierdzają wiadome, informacje, które już znamy. Najcenniejszymi informacjami są jednak te, które obalają wcześniej postawione przez nas tezy. Informacje, które potwierdzają wszystkie hipotezy, są informacjami bez znaczenia. Obalenie hipotezy, a nie potwierdzenie, daje nam większą wiedzę poznawczą.

 

W drugiej części warsztatów prowadzący przedstawił studentom, czym jest biały wywiad i jak działa. Biały wywiad bazuje na tym, co jest dostępne w sieci, na otwartych źródłach informacji. Najczęstsze problemy, które można napotkać w takich analizach to: szum informacyjny, efekt echa i podatność na dezinformację. Z perspektywy analityka ważne jest, by ustalić: kto jest autorem informacji? kto jest jej wydawcą? oraz co jest samą treścią informacji? czy są to cytaty? odwołania? czy są to źródła, które możemy zweryfikować?

 

Na koniec prowadzący przedstawił uczestnikom program do wyszukiwania i katalogowania informacji, i nauczył ich, w jaki sposób wyciągać trafne wnioski. Mamy nadzieję, że zdobyta przez uczestników wiedza posłuży im nie tylko podczas studiów, ale. na dalszym etapie pracy analitycznej.