W Regionalnym Ośrodku Debaty Międzynarodowej w Krakowie odbyły się całodzienne warsztaty dotyczące pisania tekstów analitycznych.

Zajęcia prowadził Jakub Groszkowski – analityk Ośrodka Studiów Wschodnich. Na Uniwersytecie Warszawskim ukończył nauki polityczne, slawistykę i Studium Europy Wschodniej. W warsztatach uczestniczyli studenci stosunków międzynarodowych, politologii, bezpieczeństwa i dziennikarstwa, reprezentujący krakowskie uniwersytety.

Warsztaty dotyczyły przede wszystkim umiejętnego odczytywania informacji z decyzji podejmowanych na szczeblu międzynarodowym i umiejętnego przedstawiania ich w tekście analitycznym. Za przykład posłużyła nominacja Rexa Tillersona na sekretarza stanu USA.

W pierwszej, porannej części Jakub Groszkowski omawiał teorię: jak dobierać źródła, jak dobierać temat, jak po kolei przejść proces analityczny. Rozrysował także jak w kontekście przykładowego wydarzenia odszukać kluczowych aktorów, opisać formalne i nieformalne relacje między nimi, ich interesy, możliwości i ograniczenia. Wspólnie ze studentami zastanawiał się co ten przykładowy fakt może oznaczać dla Polski, co może okazać się ważne dla krajowego odbiorcy. Po zebraniu ogólnych informacji prowadzący przedstawił teorię dotyczącą pisania tekstów: podział na „analizę A i B”, oddzielanie faktów od komentarza, uzasadnianie tez i przewidywanie perspektyw. Podkreślał, że tekst analityczny różni się od tekstu naukowego lub dziennikarskiego tym, że łączy solidność i pogłębienie tego pierwszego z prostotą przedstawienia i nakierowaniem na odbiorcę tego drugiego.

Druga część była poświęcona praktycznemu wykorzystaniu przekazanej wiedzy – pisaniu . Studenci w ciszy usiedli ze swoimi laptopami i zajęli się pracą. Po przerwie obiadowej uczestnicy spotkali się ponownie w Pracowni, żeby przedyskutować osiągnięte efekty.

Pan Jakub Groszkowski czytał każdy tekst, wskazywał co było dobre, a co można poprawić lub zmienić. Studenci mogli obronić swoją pracę, wytłumaczyć fragmenty budzące dyskusję i dodać, co ich zdaniem sprawdziło się w analizach kolegów i koleżanek. Wnioski, które wyciągnęli z przykładowego wydarzenia były różne. Zebrane razem stanowiły szeroki i ciekawy scenariusz przyszłych, możliwych konsekwencji. Uczestnicy otrzymali dyplomy potwierdzające udział w warsztatach.

Sylwia Matyja