Warsztaty w ramach projektu „Małopolska - brama do współpracy regionalnej w Europie Środkowej”.

12 grudnia 2016 roku w Urzędzie miasta i gminy w Myślenicach odbyły się warsztaty z zakresu „Transgranicznej współpracy gmin”. Warsztaty prowadził Pan Dr Mateusz Stopa oraz Pani Dr Agata Nijander-Dudzińska.  

Dr Stopa wraz z Panią Dr Nijander-Dudzińską przeprowadzili badania, w których wzięło udział 371 gmin w województwach: małopolskim, podkarpackim i śląskim. Na podstawie przeprowadzonych badań doszli do wniosku, że istnieją pewne wzory jeśli chodzi o współpracę transgraniczną w pewnych samorządach. Celem badań było m.in. zidentyfikowanie liderów, którzy mają doświadczenie w tej dziedzinie.

Głównym pytaniem, na które odpowiedzieć mieli sobie przedstawiciele gminy było: w jakim celu rozwijać współpracę transgraniczną i jakie są tego cele.

Jednym z wielu przykładów, który przytoczył Dr Stopa, aby nakreślić odpowiedź na w/w pytanie była współpraca pomiędzy Zarszynem, a Nizną Sitnicą. Oba te samorządy postarały się modernizację dróg lokalnych pomiędzy tymi miejscowościami.

Następnie uczestnicy zostali poproszeni o zapisanie odpowiedzi na pytanie: w jakim celu można podjąć współpracę międzynarodową w Myślenicach?

Odpowiedzi, jakie usłyszeliśmy to m.in; promocja folkloru, zwyczajów państw partnerskich, pomysł na biznes-wymiana doświadczeń, promocja i rozwój KGW, wymiana doświadczeń w obszarze nowych technologii, wymiana młodzieży, czy nauka języka.

Kolejnym pytaniem, na które musieli odpowiedzieć uczestnicy było to, kto mógłby zająć się koordynowaniem tych działań. Wymienieni zostali; dyrektorzy muzeum, dyrektorzy szkół, prezesi klubów sportowych, burmistrz, ale również konkretne jednostki, które mają w danych dziedzinach doświadczenie, lub jest to obszarem ich zainteresowań. Wnioskiem owych rozważań było to, iż gmina musi w ludziach zaszczepić chęć do działania. Ostatnim zagadnieniem, które zostało poruszone było to, jak możemy komunikować o współpracy, którą podjęliśmy, oraz jak możemy się promować poprzez taką współpracę.

Duże znaczenie w tym wypadku mają social media, gazety lokalne, strony www. Natomiast jeżeli chodzi o promocję siebie nawzajem, podkreślone zostały: wyjazdy integracyjne, wymiany, spotkania z mieszkańcami i władzami, filmy promujące gminy na youtube i wymiana ofert turystycznych.

 

Aleksandra Jania