Audycje

Zapraszamy do wysłuchania audycji "Polityka dla dorosłych", której gościem był dr Piotr Bajda, adiunkt Instytutu Politologii UKSW w Warszawie.

Zapraszamy do wysłuchania audycji "Polityka dla dorosłych", której gościem był dr hab. Artur Wołek, prof. Akademii Ignatianum.