Zdjęcia z konferencji pt. "Miejsce państw Grupy Wyszehradzkiej w zmieniającej się UE. Szanse i zagrożenia".