Film z konferencji z 28 września w Hotelu Europejskim pt. "Niemcy po wyborach: lekarz Unii Europejskiej czy pacjent o nietypowych objawach".

Panel I: Skutki wewnętrzne

Moderator: dr Maciej Zakrzewski (Instytut Pamięci Narodowej)

•          Aleksandra Rybińska (tygodnik "Sieci") - Analiza wyników wyborów w Niemczech. Konsekwencje parlamentarno-partyjne dla państwa niemieckiego.

•          Justyna Gotkowska (Ośrodek Studiów Wschodnich) - Wyzwania w sferze obronności i bezpieczeństwa Niemiec.

 

 

 

Panel II: Skutki zewnętrzne

Moderator: dr Katarzyna Korzeniewska-Wołek (Ośrodek Myśli Politycznej)

•          Jarosław Guzy (ekspert ds. międzynarodowych) - Geopolityka: Niemcy, czyli między Ameryką i Rosją.

•          Urszula Grebieniow (I Sekretarz, Departament Polityki Europejskiej MSZ) - Relacje polsko-niemieckie: najważniejsze wyzwania.

•          Sebastian Płóciennik (Polski Instytut Spraw Międzynarodowych) - Unia Europejska: prawno-ekonomiczne scenariusze integracji.