Warsztaty dobrych praktyk we współpracy transgranicznej jednostek samorządu terytorialnego.