Aktualności

W dniach 28-29 listopada 2016 r. w Ministerstwie Spraw Zagranicznych odbyło się spotkanie koordynatorów i konsultantów RODM.

Charakterystyka działania Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej w Krakowie w perspektywie lat 2016-2018.