Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Krakowie oraz Ośrodek Myśli politycznej zapraszają na debatę: Dokąd zmierzają Bałkany Zachodnie? Rola UE i polskie interesy

w debacie wezmą udział:

Dominika Ćosić

dr Spasimir Domaradzki

Marta Szpala

całość moderuje: Karolina Wanda Olszowska

Podczas debaty zostaną również zaprezentowane najnowsze książki Ośrodka Myśli Politycznej dotyczące tematyki Bałkanów Zachodnich:

"Balkan Express" Dominiki Ćosić oraz monografię zbiorową "Konteksty dla Trójmorza. Turcja, Bałkany Zachodnie i Europa Środkowa w polityce międzynarodowej", pod. red. Karoliny Wanda Olszowskiej.

Debata transmitowana będzie na kanałach RODM Kraków i OMP (facebook, twitter, youtube).

Zapraszamy serdecznie!

Zadanie dofinansowane ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP