Zapraszamy do wysłuchania rozmowy z dr. Krzysztofem Zdulskim, autorem książki "Bariera bliskowschodnia. Turcja w polityce Wielkiej Brytanii w latach 1939-1942"

Spotkanie zorganizowane 10 marca 2020 r. w Krakowie przez Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Krakowie, Ośrodek Myśli Politycznej, 

Katedra Turkologii UJ oraz Towarzystwo Naukowe Doktorantów Wydziału Historycznego UJ.

 

Moderatorka: Karolina Wanda Olszowska

 

Promocja książki Bariera Bliskowschodnia