Przedstawiciele sieci RODM spotkali się w dniach 5-6 października br. na szkoleniu zorganizowanym z inicjatywy Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele Regionalnych Ośrodków Debaty Międzynarodowej tj. Białegostoku, Gdańska, Gorzowa Wielkopolskiego, Kielc, Krakowa, Lublina, Łodzi, Olsztyna, Opola, Poznania, Szczecina, Torunia, Warszawy i Wrocławia. Spotkanie zorganizowano z inicjatywy Departamentu Dyplomacji Publicznej i Kulturalnej Ministerstwa Spraw Zagranicznych. W czasie spotkania uczestnicy mogli zapoznać się z priorytetami polskiej polityki zagranicznej, w tym strategią polskiej polityki zagranicznej na lata 2017-2021 oraz podzielić doświadczeniami w zakresie realizowanych projektów.