W dniach 1-2 czerwca br. w Ministerstwie Spraw Zagranicznych w Warszawie odbyło się spotkanie koordynatorów sieci RODM. 

1 czerwca koordynatorzy wraz z pracownikami Departamentu Dyplomacji Publicznej i Kulturalnej omawiali dotychczasową pracę RODMów i wspólnie planowali kolejne działania. W tym dniu koordynatorzy mieli przyjemność spotkać się z panem ministrem Janem Dziedziczakiem i porozmawiać o priorytetach polityki zagranicznej RP. 

W piątek 2 czerwca br. w Akademii Dyplomatycznej spotkali się przedstawiciele Urzędów Marszałkowskich z całej Polski, korporacji samorządowych oraz Regionalnych Ośrodków Debaty Międzynarodowej na szkoleniach zorganizowanych z inicjatywy Departamentu Dyplomacji Publicznej i Kulturalnej.

Pracownicy Ministerstwa dzielili się z nimi wiedzą i doświadczeniem w zakresie priorytetów polskiej polityki zagranicznej, polityki wschodniej, dyplomacji historycznej, a także prawnych aspektów prowadzenia współpracy międzynarodowej i uwzględniania w niej specyfiki wynikającej z różnic kulturowych w krajach azjatyckich i arabskich.

Zorganizowanie tego szkolenia stanowiło odpowiedź Ministerstwa Spraw Zagranicznych na zapotrzebowanie zgłaszane przez przedstawicieli samorządów oraz służyło lepszemu zrozumieniu priorytetów polskiej polityki zagranicznej i zwiększeniu spójności w działaniach na rzecz promocji Polski na szczeblu rządowym i samorządowym, jak również na poziomie obywatelskim.