Zapraszamy do udziału w konkursie "Teraz Polska" na prace magisterskie dotyczące promocji, konkurencyjności i innowacyjności Polski.

Trwa XI edycja Konkursu „Teraz Polska Promocja i Rozwój”. Prace magisterskie dotyczące promocji, konkurencyjności i innowacyjności Polski można zgłaszać do 23 października 2017 r. Na laureatów Konkursu czekają nagrody pieniężne o łącznej wartości blisko 50.000 zł, publikacje i staże.

 

Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego „Teraz Polska” po raz jedenasty ogłosiła konkurs na najlepszą pracę magisterską dotyczącą szeroko rozumianej promocji, konkurencyjności i innowacyjności Polski. Konkurs jest organizowany przy współpracy z PAIH, POT, IAM oraz ARR. Patronatu dotychczas udzielili: Minister Spraw Zagranicznych, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Minister Sportu i Turystyki, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Na laureatów czekają nagrody główne oraz nagrody specjalne o łącznej wartości blisko 50 000 zł. Fragmenty zwycięskich prac zostaną opublikowane w e-booku „Teraz Polska Promocja i Rozwój”.

 

– Na przestrzeni dotychczasowej historii Konkursu otrzymaliśmy blisko 700 prac magisterskich z kilkudziesięciu uczelni publicznych i niepublicznych z całej Polski, a ponad 100 z nich nagrodziliśmy. Rokrocznie przekonujemy się, jak wielki intelektualny potencjał posiada nasza młodzież, jak świeże i twórcze jest jej spojrzenie na temat współczesnej Polski. – podsumowuje Krzysztof Przybył, prezes Fundacji Polskiego Godła Promocyjnego.

 

Pracę magisterską może zgłosić uczestnik lub szkoła wyższa, reprezentowana przez dziekana lub promotora. Kompletne zgłoszenie powinno zawierać:

 • Poprawnie wypełniony formularz zgłoszeniowy

 • Pracę magisterską na płycie CD/DVD lub nośniku USB

 • Streszczenie pracy

 • Notkę biograficzną autora

 • Kopię dyplomu lub potwierdzenie ukończenia studiów wyższych

 • Kopię promotorskiej recenzji pracy

 

 

Termin zgłoszeń upływa 23.10.2017 r.

 

 

Więcej informacji i regulamin konkursu znajduje się na stronie Teraz Polska (http://www.terazpolska.pl/pl/konkurs-teraz-polska-promocja).  

 

KONKURS TERAZ POLSKA PROMOCJA I ROZWÓJ

TEMATYKA KONKURSU

WYDZIAŁ

HASŁA GŁÓWNE

HASŁA UZUPEŁNIAJĄCE

 • EKONOMIA
 • FINANSE
 • STUDIA LOKALNE I REGIONALNE

ROZWÓJ I PROMOCJA POLSKI: 

 • INNOWACYJNOŚĆ
 • PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ
 • KONKURENCYJNOŚĆ
 • rozwój i wspieranie przedsiębiorczości
 • konkurencyjność i innowacyjność polskich produktów, firm, branż i regionów
 • badania i rozwój
 • rozwój społeczno-ekonomiczny miast i regionów
 • umiędzynarodowienie polskiej Gospodarki
 • rynki finansowe a rozwój i konkurencyjność Polski
 • strategie rozwoju i strategie marketingowe miast i regionów
 • marka Polski, promocja kraju w świecie, jego regionów i produktów
 • SOCJOLOGIA
 • PSYCHOLOGIA
 • NAUKI SPOŁECZNE
 • FILOZOFIA
 • PRAWO I ADMINISTRACJA
 • KULTUROZNAWSTWO

ROZWÓJ I PROMOCJA POLSKI: 

 • LUDZIE
 • POTENCJAŁ
 • UWARUNKOWANIA
 • marka Polska, promocja Polski w świecie
 • wybitni Polacy i wybitne polskie osiągnięcia (gospodarcze, kulturalne, naukowe, sportowe, społeczne) zasługujące na popularyzację w świecie
 • dobre praktyki w obszarze przedsiębiorczości, innowacyjności, zarządzania w administracji publicznej, kulturze, sporcie, nauce, edukacji
 • instytucjonalne uwarunkowania konkurencyjności i rozwoju Polski (system prawny, sfera edukacji i nauki, instytucje wsparcia biznesu i in.)
 • marketing polskich miast i regionów
 • spójność społeczno-ekonomiczna Polski, społeczne i demograficzne wyzwania Rozwoju
 • rola kapitału ludzkiego, intelektualnego i społecznego w rozwoju Polski
 • NAUKI POLITYCZNE
 • DZIENNIKARSTWO
 • STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE

POLSKA W ŚWIECIE:

 • TOŻSAMOŚĆ
 • WIZERUNEK
 • PROMOCJA
 • promocja Polski w świecie
 • Polska w stosunkach międzynarodowych
 • działania marketingowe polskich miast i regionów
 • promocja kulturalna i naukowa (w tym zarządzanie w kulturze i nauce, promocja kształcenia, innowacyjności i kreatywności, promocja polskich osiągnięć naukowych, edukacyjnych i kulturalnych w kraju i w świecie)
 • wybitni Polacy i wybitne polskie osiągnięcia (gospodarcze, kulturalne, naukowe, sportowe, społeczne) zasługujące na popularyzację w świecie
 • WYDZIAŁY ROLNICZE I DOTYCZĄCE OBSZARÓW WIEJSKICH

ROZWÓJ I PROMOCJA POLSKIEGO ROLNICTWA I OBSZARÓW WIEJSKICH

 • rozwój, konkurencyjność i promocja sektora rolno-spożywczego
 • produkty i specjalności regionalne
 • międzynarodowa konkurencyjność sektora rolno-spożywczego
 • rozwój obszarów wiejskich
 • ZARZĄDZANIE
 • MARKETING

PROMOCJA POLSKICH OSIĄGNIĘĆ, DOBRE PRAKTYKI ZARZĄDZANIA

 • marka Polska, promocja Polski w świecie
 • działania marketingowe polskich miast i regionów
 • międzynarodowe sukcesy polskich branż i firm
 • dobre praktyki w obszarze przedsiębiorczości, innowacyjności, zarządzania w administracji publicznej, kulturze, sporcie, nauce, edukacji
 •  skuteczność i efektywność strategii i narzędzi zarządzania i Marketingu
 • polskie branże/firmy/produkty flagowe, ich konkurencyjność, rozwój i promocja
 • TURYSTYKA
 • REKREACJA
 • SPORT

ROZWÓJ I PROMOCJA TURYSTYKI, REKREACJI I SPORTU

 • rozwój i promocja turystyki (w tym konkurencyjność oferty turystycznej, turystyczna marka regionów i miast Polski)
 • konkurencyjność i promocja polskiego sportu (w tym promocji Polski poprzez sport i promocja polskiego sportu)
 • produkty i specjalności regionalne