Publikacje

Marcin Kędzierski (CAKJ): stwarza się dla Polski window of opportunity do zbudowania nowego motoru integracji w Europie Środkowej.

Stefan Sękowski (Nowa Konfederacja): Co Polska zyska, a co straci na potencjalnym opuszczeniu Unii Europejskiej przez Wielką Brytanię?

Tomasz F. Krawczyk: Biała księga polityki bezpieczeństwa Republiki Federalnej Niemiec - są dobre zmiany, ale problemy pozostają