Wszystkim studentom polecamy konkurs o „Nagrodę Schenkera” za najlepsze prace dyplomowe o tematyce związanej z dziedzictwem Żydów polskich.

Dyrekcja Instytutu Judaistyki UJ ogłasza konkurs o „Nagrodę Schenkera” za najlepsze prace dyplomowe – licencjackie i magisterskie – o tematyce związanej z dziedzictwem Żydów polskich obronione w Uniwersytecie Jagiellońskim w roku akademickim 2017/2018. 

Termin nadsyłania zgłoszeń: 1 października 2018 roku.

Zgłoszeń do konkursu może dokonać autor lub promotor pracy dyplomowej obronionej w Uniwersytecie Jagiellońskim w roku akademickim 2017/2018.

Zgłoszenie powinno zostać dokonane w formie pisemnego wniosku zawierającego nazwisko i imię autora pracy, dane kontaktowe (adres, telefon, e-mail), temat pracy, datę i miejsce obrony (Wydział, Instytut).

Do pisemnego zgłoszenia należy dołączyć kopię pracy dyplomowej w wersji elektronicznej w formacie PDF. Kopia elektroniczna powinna być zgodna pod względem treści z kopią załączono przed obroną w systemie USOS.

 

Zgłoszenia należy kierować na adres: Instytut Judaistyki, Uniwersytet Jagielloński, ul. Józefa 19, 31-056 Kraków, z dopiskiem na kopercie „Konkurs o Nagrodę Schenkera”.

 

Wysokość Nagród w 2018 roku wynosi brutto:

W kategorii prac magisterskich: I. Nagroda pierwsza: 1500 zł; II. Nagroda druga: 1200 zł; III. Nagroda trzecia: 1000 zł.

W kategorii prac licencjackich: I. Nagroda pierwsza: 1200 zł; II. Nagroda druga: 1000 zł; III. Nagroda trzecia: 800 zł.

Informacja o nagrodzonych pracach zostanie umieszczona na stronie internetowej Instytutu Judaistyki UJ.

 

Regulamin Nagrody dostępny jest na stronie: http://www.judaistyka.uj.edu.pl/nagrody-schenkera