W dniach 17-18 listopada odbędzie się Polsko-Amerykański Most Innowacji (PAMI) dotyczący przedsiębiorczości i innowacji w biznesie.

Celem PAMI jest stworzenie platformy wymiany doświadczeń i budowania relacji między uczestnikami, a ekspertami z Polski i USA. Konferencja organizowana jest od 2013 roku, zapoczątkowana przez absolwentów programu Top 500 Innovators przy współpracy z Konsulatem USA w Krakowie oraz przedstawicielami uczelni i firm ze Stanów Zjednoczonych i Polski.

Wydarzenie jest skierowane do młodych przedsiębiorców i tych, którzy myślą o rozpoczęciu własnej działalności, przedstawicieli organizacji pozarządowych, studentów i absolwentów, chcących działać kreatywnie i realizować innowacyjne projekty, poszukujących zmiany i wzbogacenia dotychczasowego życia zawodowego.

Uczestnicy konferencji PAMI 2017 będą mieli możliwość:
- wzięcia udziału w dwóch dniach inspirujących prelekcji, praktycznych warsztatów oraz sesji mentoringowych,
- zdobycia wiedzy, pomocnej przy rozwoju własnej działalności i prowadzonych projektów,
- spotkania się, porozmawiania i uzyskania porady od specjalistów z Polski i USA, podczas sesji mentoringowych oraz w trakcie przerw networkingowych,
- nawiązania kontaktów biznesowych i poznania wartościowych osób do współpracy,
- poznania amerykańskich trendów biznesowych,
- zainspirowania się do dalszego działania.

Uczestnicy PAMI 2017 mają do wyboru jedną z pięciu ścieżek warsztatowych:

  • Design Thinking – od potrzeby do produktu
  • Brand Your Name – koncepcja i wdrożenie Twojej marki osobistej
  • Rozwój kreatywności i innowacji (uwzględniające psychologiczne aspekty biznesu)
  • Turkusowe organizacje w praktyce
  • Leadership and innovation - od porażki do sukcesu

Wśród zaproszonych prelegentów są m.in.: prof. Philip Zimbardo, John Spence, David Whitney, prof. Andrzej Blikle, Daniel Martin, prof. Agnieszka Wilczyńska, Marek Parzydło, Richard Lucas.

Organizatorami PAMI 2017 są: Fundacja Laboratorium Innowacji i Kreatywności, Konsulat Generalny USA w Krakowie oraz Stowarzyszenie Top 500 Innovators.

Więcej szczegółów, aktualności i program: www.pamiconference.com