W dniach 14-16 września odbędzie się 26. Międzynarodowa Konferencja Naukowa ENIRDELM „Przywództwo dla rozwoju”.

 

ENIRDELM (European Network for Research and Development in Educational Leadership and Management) jest jedną z najważniejszych międzynarodowych sieci skupiających badaczy i praktyków zajmujących się zarządzaniem i przywództwem w edukacji. Sieć powstała na początku lat dziewięćdziesiątych XX wieku i przez ponad dwadzieścia pięć lat stanowi platformę wymiany idei i dobrych praktyk w dziedzinie zarządzania szkołami.  Do grona jej założycieli i aktywnych działaczy należą najbardziej znani w dziedzinie profesorowie wiodących uniwersytetów większości krajów europejskich, ale także amerykańskich, kanadyjskich, australijskich i chińskich. Coroczne konferencje organizowane w różnych krajach Europy podejmują najważniejsze tematy istotne z punktu widzenia rozwoju systemów edukacyjnych, są miejscem prezentacji najnowszych badań z zakresu zarządzania i przywództwa edukacyjnego oraz praktycznych rozwiązań w tej dziedzinie. Uczestnikami są wybitni naukowcy z całego świata, doktoranci wchodzący w świat nauki, ale także dyrektorzy szkół, nauczyciele, samorządowcy oraz przedstawiciele stowarzyszeń zrzeszających nauczycieli i dyrektorów szkół.

Tematem konferencji organizowanej w Krakowie będzie „Przywództwo dla rozwoju”, rozumianego wielopłaszczyznowo jako proces indywidualnego rozwoju człowieka, rozwoju grup i społeczności, jak też rozwoju społecznego w różnych kontekstach.

 

W ramach konferencji przewidziane są różne formy aktywności. Obok wykładów plenarnych prowadzonych przez zaproszonych wybitnych ekspertów, prezentacje i referaty naukowe, seminaria dla doktorantów, warsztaty, dyskusje panelowe, wizyty studyjne w krakowskich placówkach oświatowych.  

 

Konferencja ma charakter cykliczny. Konferencja ENIRDELM 2017 odbywa się po raz 26ty.

 

 

Termin:14.09.2017 - 16.09.2017

 

Miejsce:Kraków

 

Organizator:Instytut Spraw Publicznych UJ; Stowarzyszenie ENIRDELM; Ogólnopolskie Stowarzyszenie Kadry Kierowniczej Oświaty

 

 

Witryna internetowa:enirdelm.wzks.uj.edu.pl